• • De reisbranche vraagt om productdekking voor B2B verkopen. 
  • SGR wil haar garantieregeling beperken tot natuurlijke personen.
  • SGR wil een toekomstbestendig garantiesysteem en voorbereid zijn op de nieuwe wet op de reisovereenkomst die op 1 juli 2018 in werking treedt.


 • SGRZ biedt garantie op door haar deelnemers aan opdrachtgevers verkochte reisovereenkomsten, overeenkomsten van vervoer (excl. luchtvervoer), overeenkomsten van verblijf. 

  De verkochte producten worden voorzien van een door SGRZ uitgegeven garantiecertificaat.

 • Nee, bemiddeling van losse reisdiensten zijn niet gedekt.
 • Voor reisondernemingen in de zakelijke markt. Potentiële deelnemers van SGRZ zijn reisbureaus, Travel Management Companies (de zogenaamde “TMC’s”), organisatoren van reizen voor scholen en instellingen en bedrijven die zich richten op de organisatie van Meeting, Incentives, Congressen en Evenementen (MICE).
 • • Bij productdekking blijft de garantie van toepassing ook als een derde diensten toevoegt aan de reis;
  • Met een certificaat is het voor de klant duidelijk wat de garantie inhoudt;
  • De garantie geldt wereldwijd;
  • Met SGRZ kunt u uw zakelijke klanten bescherming bieden bij faillissement en daarmee bent u voorbereid op nieuwe wetgeving;
  • Zo onderscheidt u zich van partijen die geen garantieregelingen aanbieden!

 • Op 1 januari 2017. Vanaf die datum kan aan het nieuwe fonds deelgenomen worden. Tot 1 juli 2018 geldt een overgangsregeling.
 • Tot 1 juli 2018 blijft de garantieregeling van SGR ook gelden voor zakelijke reizigers die een overeenkomst hebben gesloten met een SGR-deelnemer.

  Vanaf 1 juli 2018 zullen alleen nog natuurlijke personen die niet bedrijfsmatig handelen een beroep kunnen doen op de garantieregeling van SGR.

  Vanaf 1 juli 2018 geeft dus alleen SGRZ nog garantie op zakelijke reizen.

  Deelnemers aan SGR hebben een jaar de tijd om te besluiten of zij hun zakelijke klanten de garantieregeling van SGRZ willen aanbieden. Reisondernemingen kunnen in 2017 al gebruik maken van SGRZ, maar mogen ook de SGR garantie aanbieden. Vanaf juli 2018 dienen zakelijke reizen voorzien te worden van de SGRZ garantie.

 • In 2017 zal SGR eventuele schades bij SGRZ afdekken. Na 1 januari 2018 zal SGRZ een deel van het vermogen van SGR meekrijgen als startkapitaal en de schade zelf afdekken.
 • In 2017 zal geen aparte bijdrage in rekening worden gebracht aan reisondernemingen die al deelnemer zijn aan SGR. Voor nieuwe aanvragers bij SGRZ gelden de SGR-tarieven. Vanaf 2018 zal een bijdrage worden gevraagd. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de omvang van het fonds en de omvang van de garantieregeling (op basis van de nieuwe wet op de reisovereenkomst).De kosten die met de nieuwe regeling zijn gemoeid, zullen medio 2017 met de branche worden afgestemd. 

  Als een bestaande SGR deelnemer in 2017 wil stoppen met SGR en overstapt naar SGRZ dan is de rest van 2017 bij SGRZ geen aanvullende deelnemersbijdrage verschuldigd.

  Indien een niet-SGR deelnemer het deelnemerschap van SGRZ aanvraagt dan zijn voor 2017 dezelfde bijdragen als bij SGR van toepassing.