Algemeen

 • Stuur de jaarstukken - bij voorkeur per mail - naar jaaropgaaf@sgrz.nl of per post naar SGRZ, Postbus 4040, 3006 AA  ROTTERDAM.

Vragen over SGRZ Garantie

 • U heeft garantie van SGRZ wanneer u als afnemer (bedrijf of instelling of een natuurlijke persoon die niet als particulier handelt) een onder de garantieregeling van SGRZ vallende reis boekt bij een SGRZ-deelnemer.

 • De deelnemerslijst staat op deze site. Deze lijst is actueel; wordt dagelijks bijgewerkt.

 • Onder de garantie van SGRZ vallen met SGRZ-deelnemers afgesloten reisovereenkomsten, overeenkomsten van verblijf en overeenkomsten van vervoer (behalve losse vliegtickets).

 • Nee, SGRZ geeft geen garantie op bemiddelingsovereenkomsten.


 • •   De reisbranche vraagt om productdekking voor B2B verkopen. 

  •   SGR heeft haar garantieregeling beperkt tot natuurlijke personen.

  •   SGR wil een toekomstbestendig garantiesysteem en voorbereid zijn op de nieuwe wet op de reisovereenkomst die op      1 juli 2018 in werking trad.

 • SGRZ biedt garantie op door haar deelnemers aan opdrachtgevers verkochte reisovereenkomsten, overeenkomsten van vervoer (excl. luchtvervoer), overeenkomsten van verblijf.  

 • Voor reisondernemingen in de zakelijke markt. Potentiële deelnemers van SGRZ zijn zakenreisbureaus, Travel Management Companies (de zogeheten “TMC’s”), organisatoren van reizen voor scholen en instellingen en bedrijven die zich richten op de organisatie van Meeting, Incentives, Congressen en Evenementen (MICE).

 • Antwoord aan de organisator (deelnemers):

  •   Met SGRZ kunt u uw zakelijke klanten bescherming bieden bij faillissement en daarmee bent u voorbereid op de nieuwe wetgeving;

  •   Zo onderscheidt u zich van partijen die geen garantieregelingen aanbieden!

  •   De garantie geldt wereldwijd;

  Antwoord aan de afnemer (opdrachtgevers):

  •   Bij productdekking blijft de garantie van toepassing ook als u diensten toevoegt aan de reis;

  •   Met een certificaat is het voor u duidelijk wat de garantie inhoudt;


 • Op 1 januari 2017.

 • Antwoord aan de organisator (deelnemers):
  Per 1 juli 2018 wordt als bijdrage door SGRZ € 1,25 per boeking in rekening gebracht. 
  Er wordt geen aanvullende deelnemersbijdrage in rekening gebracht.

  Antwoord aan de afnemer (opdrachtgevers):
  Voor de dekking die SGRZ Garantie biedt, betaalt u als klant een kleine bijdrage per boeking tot negen personen.

 • Ja, dan moet u ook SGR-deelnemer worden. 

 • Nee, tenzij u de privéreizen ‘op de zaak’ boekt, dan is daarop ook SGRZ Garantie van toepassing. Boekt u de reizen vanuit privé, dan is de garantieregeling van SGR van toepassing, indien uw reisbureau ook bij SGR is aangesloten.


 • Nee, maar het is wel een wettelijke verplichting om uw zakelijke klanten een insolventiegarantie te bieden als u pakketreisovereenkomsten of gekoppelde reisarrangementen aanbiedt.

 • Met de ingangsdatum van de nieuwe wet op de reisovereenkomst per 1 juli 2018.

 • Een algemene overeenkomst waarbij een zakelijke reisorganisator meerdere diensten, tarieven en voorwaarden over een vooraf afgesproken periode vastlegt met een opdrachtgever en hierbij uitdrukkelijk Titel 7A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek uitsluit.

 • Antwoord aan de organisator (deelnemers):
  Nee, die omzet valt niet onder de garantie van SGRZ. De wetgever heeft bepaald dat voor omzet uit raamovereenkomsten niet hoeft te worden voorzien in garantie bij faillissement. Omzet uit raamovereenkomsten zal door SGRZ dan ook niet tot de risicodragende omzet worden gerekend.

  Antwoord aan de afnemer (opdrachtgevers):
  Indien u onder een raamovereenkomst uw reizen boekt bij een reisbureau, dan is daarop geen garantie van SGRZ van toepassing. Dat is zo bepaald door de wetgever.

 • SGRZ gaat uit van de opgave die een deelnemer doet en deze zal zijn voorzien van een rapport of een verklaring van de accountant. Ten behoeve hiervan komt SGRZ mogelijk met een controleprotocol.

 • Ja, dat moet. 
 • Nee, dat is niet nodig en zelfs niet mogelijk.

Vragen over SGRZ Retaildekking

 • SGRZ retaildekking is een bedrijfsrisicoverzekering (soort van herverzekering) voor retailers die zaken doen met een SGR touroperator. U kunt schade claimen, ongeacht de wijze waarop u als retailer de reis aan de consument aanbiedt, als een achterliggende touroperator die deelnemer is aan SGRZ Retail failliet gaat.

 • Nee, de retaildekking geldt uitsluitend voor reizen die door een retailer met SGR-garantie worden verkocht.
  Buitenlandse retailers verwijzen wij voor de goede orde naar de FAQ "Kan ik als buitenlandse retailer een schadeclaim indienen voor mijn klant bij faillissement van een bij SGR aangesloten reisorganisator, wiens reis ik heb verkocht? op SGR.nl, Veelgestelde vragen.

 • Niets. De klant boekt bij een deelnemer aan SGR of SGRZ en heeft garantie via die kanalen.

 • "Risicodragende omzet = totale omzet -/- omzet via leverancier SGRZ afgedekt -/- vrijgestelde omzet." De vrijstellingen worden gepubliceerd op de pagina Deelnemersinformatie onder het kopje 'Overige'.

 • Er zijn geen directe kosten. Er dient voor de omzet die via de retail wordt verkocht wel een bankgarantie bij SGRZ aangehouden te worden, zoals dat nu ook het geval is bij SGR.
  Onder vergelijkbare omstandigheden blijft de hoogte van de bankgarantie gelijk aan de garantie die voor SGR is gesteld.

 • Er zal een bijdrage per boeking, tot 9 personen, worden gevraagd voor de vorming van het vermogen van SGRZ van € 1,25 (inclusief handlingfee). Dit bedrag is exclusief eventuele belastingen. • SGRZ factureert deze bijdrage aan de retailer. De bedragen worden periodiek automatisch geïncasseerd.

  Zie de Uitvoeringsregeling bijdragen op de pagina Deelnemersinformatie voor de details van deze afdracht.

 • Dat maakt voor de SGRZ dekking niets uit. De garantie van SGRZ op het product van een SGRZ deelnemer blijft in stand ongeacht wat de retailer ermee doet.

  De garantie blijft in stand voor het deel dat ingekocht is bij de SGRZ deelnemer. Het deel dat door de retailer wordt toegevoegd is de verantwoordelijkheid van de retailer. Deze zal daarvoor weer zekerheden bij SGR moeten aanhouden. Ook verandert hierdoor wellicht de hulp en bijstand die een organisator moet verlenen. Maak hierover afspraken met je leverancier.

 • Nee, dat kan niet. Alle verkopen via de retail moeten met SGRZ dekking.

 • Antwoord aan de organisator/leverancier (deelnemers):

  Omdat het voor u als organisator niet eenvoudig zal zijn om na te gaan of een retailer alleen uw pakket doorverkoopt of er een reisdienst aan toevoegt. Om te voorkomen dat er een enorme administratieve organisatie dient te worden opgezet geldt de retaildekking dus ook bij pure bemiddeling.

  Antwoord aan de doorverkoper:
  De organisator waar u de reis boekt weet niet of u een reisdienst aan een pakket toevoegt of niet. Om te voorkomen dat er een enorme administratieve organisatie moet worden opgezet geldt de retaildekking dus ook bij pure bemiddeling.

 • Retailers hebben een voorkeur voor SGRZ deelnemers omdat over deze omzet geen bankgarantie aangehouden hoeft te worden bij SGR en gaat hij eerder zaken doen met deze betreffende leverancier. Dit is een USP voor de touroperator/leverancier.

  -          * geen aanpassingen in de administratieve organisatie.

 • De retailer hoeft over die omzet geen garantie aan te houden bij SGR.

 • De touroperator die leverancier is van de retailer wordt deelnemer aan SGRZ retaildekking. De gebruiker van de garantie is de retailer. Als de retailer zelf ook levert aan de zakelijke markt dan kan hij ook deelnemer worden aan SGRZ Garantie, zie ook de infographic inzake SGRZ.

 • SGRZ retail is geen aanduiding dat de consument garantie heeft. Het heeft dus geen zin om het beeldmerk van SGRZ actief te gebruiken met betrekking tot de retaildekking.

 • SGR geeft vanaf 1 juli 2018 alleen nog garantie aan natuurlijke personen die een overeenkomst met een deelnemer aan SGR hebben afgesloten. SGR is B2C.

 • Dat geldt alleen wanneer de leverancier / organisator een overeenkomst met een consument afsluit, al dan niet via een bemiddelaar (doorverkoper). Indien een retailer de samengestelde reis als organisator aanbiedt dan heeft deze leveringsplicht jegens de consument. Dan hangt het van de onderliggende afspraken tussen de touroperator/leverancier en retailer af of er sprake is van leveringsplicht. SGRZ kan dat pas achteraf bij faillissement vaststellen. Derhalve vraagt SGRZ als zekerheid (naast een bankgarantie) ook een verklaring leveringsplicht aan de betreffende touroperator die deelnemer wil worden aan SGRZ.


 • SGRZ is voor de zakelijke markt opgezet. SGRZ is B2B. Daarnaast geeft SGRZ productdekking, dat wil zeggen dat de garantie in stand blijft op het deel dat ingekocht is bij een SGRZ deelnemer, ongeacht of er zaken of diensten worden toegevoegd aan de uiteindelijke reis.