SGRZ en duurzaamheid

Wij streven naar een duurzame ontwikkeling voor onze medewerkers, deelnemende reisondernemingen en consumenten die onze garantie hebben ontvangen op een geboekte reis. Dat gaat verder dan het aanbieden van een garantie op je reis. Wij willen een positieve impact hebben op de duurzame samenleving. Wij kunnen dat op een paar manieren doen:

  • In onze bedrijfsvoering
  • In onze beleggingsportefeuilles

In onze bedrijfsvoering streven we naar klimaatvriendelijke keuzes. In ons inkoopbeleid nemen we duurzaamheid mee als afweging, zowel van de afgenomen diensten van externe leveranciers als van de aangeboden producten. Verder scheiden wij ons afval (papier en restafval) en proberen we papierloos te werken door het printen van documenten zoveel mogelijk te beperken door verregaande digitalisering. Met betrekking tot personeel en organisatie stimuleren wij opleidingen, persoonlijke ontwikkeling, digitalisering en minder CO2 footprint.

In onze organisatie wordt diversiteit en inclusiviteit gestimuleerd. Bij diversiteit gaat het over alle mogelijke aspecten waarop mensen van elkaar (kunnen) verschillen. Vanuit inclusiviteit wordt de organisatie als een onderdeel van een groter geheel gezien en hierdoor begrijpen wij dat alles binnen en buiten de organisatie met elkaar verbonden is. Tussen alle schakels bestaat er afhankelijkheid. Het bestuur en raad van toezicht handelen in overeenstemming met de code ‘good governance’.

In onze beleggingsportefeuilles hebben we gekozen voor wereldwijde indexfondsen die bepaalde bedrijven in bepaalde industrieën uitsluiten, waardoor deze fondsen voldoen aan algemeen geaccepteerde ESG criteria. De afkorting ESG staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappelijk) en Governance (goed bestuur van de onderneming).

Wat doen we niet?
Verduurzaming van de reisbranche is essentieel, maar die verantwoordelijkheid ligt bij de reisondernemingen zelf die op basis van keuzes van consumenten gestuurd kunnen worden. SGRZ geeft garantie voor insolventie van aanbieders van groeps- en incentivereizen (MICE), schoolreizen en zakelijke reizen beoordeelt kort samengevat een reisonderneming op haar financiële positie. Het opnemen van duurzaamheidscriteria in het deelnemersreglement en daarmee tot gevolg het mogelijk uitsluiten van reisondernemingen die niet voldoen aan duurzaamheidscriteria is niet in lijn met de wettelijke garantieplicht op reizen. Reisondernemingen worden bij hun verduurzaming overigens ondersteund door de brancheorganisatie ANVR.